۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
Englisharrow
مرکز_تحقیقات_و_خودکفایی
height=10 height=10
height=25 لوله های پلاستیکی height=25

استاندارد لوله های پلاستیکی

الف)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پلي اتيلن فاضلابي:

 

استاندارد ISIRI9116-1 :

پلاستيک ها- لوله و اتصالات پلي اتيلن دوجداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبکه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب ،زهکشي مدفون شده در زير خاک - قمست اول-الزامات عمومي و مشخصات عملکردي

 

استاندارد ISIRI9116-2 :

پلاستيک ها-لوله و اتصالات پلي اتيلن دوجداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبکه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب ،زهکشي مدفون شده در زير خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلي و خارجي صاف،طرحA- ويژگيها

 

 

استاندارد ISIRI9116-3 :

پلاستيک ها-لوله و اتصالات پلي اتيلن دوجداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبکه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب ،زهکشي مدفون شده در زير خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلي صاف و لايه خارجي ساختمند ، طرح B-ويژگيها

 

 

استاندارد: ISIRI 14148
موضوع:  پلاستيك ها -سامانه هاي لوله گذاري براي شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي مدفون در خاك -پي وي سي سخت (pvc-u) پلي پروپيلن (PP) ، پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدني (PPMD) و پلي اتيلن (PE) ويژگي هاي آدم روها و اتاقك هاي بازديد در مناطق ترافيكي و تاسيسات زيرزميني

 

ب) استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پلي اتيلن آب:

*استانداردهای جدید تدوین شده و پس از تایید جایگزین این گروه از استانداردها می گردد.

 

استانداردISIRI1331 :

پلاستيک ها - لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني- ويژگي ها ( تجديدنظر )

 

استانداردISIRI7174 :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ مواد اوليه مورد مصرف ـ ويژگي ها

استانداردISIRI7175-1 :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ اندازه گيري ابعاد ـ روش آزمون

 

استانداردISIRI7175-2 :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ اندازه گيري مقدار دوده ـ روش آزمون

 

استانداردISIRI7175-3 :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ اندازه گيري بازگشت حرارتي - روش آزمون

 

 

 

استانداردISIRI7175-6 :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ بررسي چگونگي پراکنش دوده ـ روش آزمون

 

استانداردISIRI7175-8 :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشي از ترکيب تنش و عوامل محيطي ـ روش آزمون

 

استانداردISIRI 2178 : 

روشهاي نمونه‌برداري و آزمون لوله‌هاي پلي‌اتيلن براي آبرساني

 

استانداردISIRI14474 :

پلاستيک ها- لوله و اتصالات- اتصالات فشاري با محل اتصال مكانيكي براي لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن در سامانه هاي آبرساني.

 

ج) استانداردهاي ملي لوله و اتصالات UPVC:

 

استانداردISIRI 9117 :

پلاستیک ها - لوله های پلی وینیل کلرید سخت- – (PVC-U)مورد مصرف در آبرسانی ویژگی ها

 

استانداردISIRI 9118 :

پلاستیک ها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار - ویژگی ها

 

استانداردISIRI 9119 :

پلاستیک ها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان - ویژگی ها

 

استانداردISIRI 7668 :

پلاستیک ها - لوله، اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالي- ویژگی ها

 

استانداردISIRI 7669 :

پلاستيك ها ـ لوله هاي زهكشي از جنس پلي وينيل كلريد سخت ـ ويژگي ها و روش هاي آزمون

 

استانداردISIRI 7670  :

پلاستيک ها ـ اتصالات لوله هاي پلي وينيل کلريد سخت تزريقي در سيستم هاي فشار قوي ـ فشردگي روش آزمون

استاندارد   : ISIRI7243 
موضوع: پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي وينيل کلريد کلرينه شده - ويژگيها و روشهاي آزمون

 

استاندارد: ISIRI a-2408
موضوع: پلاستيك ها ـ لوله هاي پلي وينيل كلريد سخت ويژگي ها و روش هاي آزمون ( اصلاحيه شماره 1 (

 

استانداردISIRI 13361-1 :

پلاستیک ها سيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و " فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين "- پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت1 - كليات

  

استانداردISIRI 13361-3 :

پلاستیک هاسيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و " فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين "- پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت3 - اتصالات

 

استانداردISIRI 13361-4 :

پلاستیک هاسيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و " فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين "- پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت4 - شيرآلات

 

استانداردISIRI 13361-5 :

پلاستیک هاسيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و " فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين"- پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت5كارايي سيستم

 

 

استانداردISIRI 2417 :

لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع - روش آزمون

 

استانداردISIRI 3266 :

ابعاد اتصالات پلي ونيل كلريد سخت بابوشن ساده براي لوله‌هاي تحت فشار

استانداردISIRI 3266-1 : 

پلاستيك ها- اتصالات ساخته شده از پلي وينيل كلرايد سخت(PVC-U)، پلي وينيل كلرايد كلردار شده(PVC-C) ، يا آكريلونيتريل بوتادي ان استايرن(ABS)با مادگي ساده براي لوله هاي تحت فشار- قسمت اول: سري هاي متري

 

استانداردISIRI 8767 :

پلاستیک ها - سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی -آکریلونیتریل بوتا دی ان استیرن - پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کلردار شده- ویژگی های اجزاء و سامانه -سری های متری

 

استانداردISIRI 10608 :

پلاستیک ها - لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت-تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و
 
محاسبه عدد k

 

استانداردISIRI 10609 :

پلاستیک ها - لوله های پلی وینیل کلرید سخت- مقاومت درمقابل دی کلرومتان در دمای مشخص- روش آزمون

 

استانداردISIRI 341 :

ويژگي و روشهاي آزمون لوله‏هاي پلي وينيل كلريد سخت براي انتقال آب آشاميدني

 

استانداردISIRI 1989 :

ويژگيها و روش‏هاي آزمون واشرهاي لاستيكي براي آب‏بندي لوله‏هاي فاضلاب خانگي (از جنس P.V.C. سخت)

 

استانداردISIRI 2407 :

ابعاد، فشار اسمي لوله‏هاي پلاستيكي از جنس پلي وينيل كلريد سخت

 

 

استانداردISIRI 2411 :

روش تعيين مقاومت لوله هاي سخت پلاستيكي از جنس پلي وينيل كلريد در مقابل مواد شيميائي(اين استاندارد باطل شده و جايگزين آن 1-12925و2-12925و3-12925و4-12925 ميباشد)

 

استانداردISIRI 2413 :

روش تعيين مقدار جذب آب لوله‏هاي پلي وينيل كلرايد PVC سخت

 

استانداردISIRI 2418 :

ويژگي و روش اندازه گيري ماتي لوله هاي پلي ونينيل كلرايد سخت

 

استانداردISIRI 2419 :

ويژگي و روش آزمون پايداري لوله‏هاي پلي وينيل كلريد سخت در مقابل استن

استانداردISIRI 3267 :

طول نصب اتصالات پلي ونيل كلريد سخت با بوشن ساده براي لوله‌هاي تحت فشار

 

استاندارد  : ISIRI 12925-3

لوله هاي گرمانرم - مقاومت در برابر مايعات شيميايي - طبقه بندي - قسمت 3-لوله هاي ژلي وينيل كلريد بدون مواد نرم كننده (pvc-u) پلي وينيل كلريد مقاوم ضربه (pvc-hi) -پلي وينيل كلريد كلردارشده(pvc-c

 

استاندارد: ISIRI 14148
موضوع:  پلاستيك ها -سامانه هاي لوله گذاري براي شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي مدفون در خاك -پي وي سي سخت (pvc-u) پلي پروپيلن (PP) ، پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدني (PPMD) و پلي اتيلن (PE) ويژگي هاي آدم روها و اتاقك هاي بازديد در مناطق ترافيكي و تاسيسات زيرزميني

 

د) استانداردهاي ملي لوله و اتصالات GRP:

 

استانداردISIRI 10729 :

پلاستيك ها- لوله ها ي"الياف شيشه"(رزين گرماسخت تقويت شده با الياف شيشه"GRP") قابل كاربرد در تاسيسات آبرساني تحت فشار - ويژگي ها و روش هاي آزمون

استانداردISIRI 10730 :

پلاستيك ها- لوله ها ي"الياف شيشه"(رزين گرماسخت تقويت شده با الياف شيشه"GRP") قابل كاربرد در شبكه جمع آوري فاضلاب ثقلي- ويژگي ها و روش هاي آزمون

 

استانداردISIRI 11432 :

پلاستيك ها- اتصالات لوله"الياف شيشه"(رزين گرماسخت تقويت شده با الياف شيشه"GRP") - ويژگي ها و روش هاي آزمون

 

استانداردISIRI 11433 :

پلاستيك ها- لوله ها ي"الياف شيشه"(رزين گرماسخت تقويت شده با الياف شيشه"GRP") قابل كاربرد در شبكه جمع آوري فاضلاب و لوله هاي صنعتي تحت فشار - ويژگي ها و روش هاي آزمون

 

ه) استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پلي پروپيلن(PP):

استانداردISIRI 6314-1 :

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن-قسمت اول-اصول کلی

 

استانداردISIRI 6314-2 :

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن-قسمت دوم-لوله ها-ویژگی ها

 

استانداردISIRI 6314-3 :

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد ،گرم و داغ پلی پرپیلن -قسمت سوم -اتصالات -ویژگی ها

استانداردISIRI 6314-5 :

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت پنجم-همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

 

استانداردISIRI 6314-7 :

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت هفتم-راهنما برای ارزیابی انطباق

 

استانداردISIRI 6842:

پلي پروپيلن ـ آئين کار نگهداري و نصب لوله و اتصالات

استانداردISIRI 13822-1 :

پلاستيك ها- لوله -اتصالات و سيستم لوله كشي پلي پروپيلن (pp)مورد مصرف در تخليه فاضلاب ساختمان - قسمت 1-ويژگيها

 

استاندارد: ISIRI 14148
موضوع:  پلاستيك ها -سامانه هاي لوله گذاري براي شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي مدفون در خاك -پي وي سي سخت (pvc-u) پلي پروپيلن (PP) ، پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدني (PPMD) و پلي اتيلن (PE) ويژگي هاي آدم روها و اتاقك هاي بازديد در مناطق ترافيكي و تاسيسات زيرزميني

5484 :تعداد بازدید
1391/08/23 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 9 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 20 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 57925 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal