۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
Englisharrow
مرکز_تحقیقات_و_خودکفایی
height=10 height=10
height=25 فهرست استانداردهای آب height=25
 

فهرست استانداردها و پيش نويس استانداردها (آب)

رديف

شماره ‌استاندارد داخلي

تاريخ انتشار پيش نويس استاندارد

تاريخ ‌انتشار

استاندارد داخلي

شماره كميته

موضوع

شماره‌سازمان مديريت‌ ‌و برنامه‌ريزي

سال انتشار

1           

6

بهمن 63

بهمن 71

5-1

استاندارد كيفيت‌ آب‌ آشاميدني‌

3-116

1371

2           

7

ارديبهشت 63

ارديبهشت 66

9

لوله‌هاي‌ چدن‌ نشكن‌ (داكتيل‌)

 

 

3           

27

ارديبهشت 65

بهمن 71

5-1

ضوابط فني بررسي و تصويب طرح‌هاي تصفيه آب شهري

3-121

1371

4           

28

آبان 70

بهمن 71

5-2

مباني‌ و ضوابط طراحي‌ طرح‌هاي‌ آبرساني‌ شهري

3-117

1371

5           

32

مهر 65

تير72

9

لوله‌هاي‌ آزبست‌ سيمان‌ تحت‌ فشار

 

 

6           

37

اسفند 65

تير 72

9

نمونه‌برداري‌ و بازرسي‌ لوله‌ها و ساير محصولات‌ آزبست‌ سيمان‌

 

 

7           

53

تير 67

تير 72

9

علامت‌‌گذاري‌ شيرهاي‌ صنعتي‌ براي‌ مصارف‌ عمومي‌ در صنعت‌ آب

 

 

8           

58

مهر 67

تير 72

9

ابعاد وجه‌ تا وجه‌ و محور تا وجه‌ شيرهاي‌ صنعتي‌ براي ‌مصارف‌ عمومي (با اتصال فلانجي) در صنعت آب

 

 

9           

59

آبان 67

تير 72

9

ابعاد فلانج‌‌ها در اتصالات‌ خطوط لوله‌ براي‌ مصارف‌ عمومي‌ در صنعت‌ آب‌

 

 

10        

63

آذر 67

فروردين 74

5-3

نيروي‌ انساني‌ در تصفيه‌خانه‌هاي‌ آب‌ و مراقبت‌ بهداشتي‌ و كنترل‌ سلامت‌ آنان‌

134

1374

11        

81

مرداد 69

مرداد 72

5-3

گزارش‌ و آمار روزانه‌ بهره‌برداري از تصفيه‌خانه‌هاي آب‌

3-130

1372

12        

82

مرداد 69

فروردين 74

5-3

راهنماي‌ نگهداري‌ و تعميرات‌ تصفيه‌خانه‌هاي‌ آب‌ و حفاظت‌ و ايمني‌ تاسيسات‌

133

1374

13        

90

بهمن 69

تير 72

9

ضوابط كلي‌ آزمايش‌ فشاري‌ شيرهاي‌ صنعتي‌

 

 

14        

91

بهمن 69

مهر 74

9

شيرهاي‌ كشويي‌ چدني‌

 

 

15        

104

ارديبهشت 71

مهر 74

5-3

راهنماي‌ بهره‌‌برداري‌ و نگهداري‌ از مخازن‌ آب‌

137

1374

16        

133

آذر 73

 

5-1

راهنماي‌ تهيه‌ اسناد مدارك‌ مناقصه‌ و اسناد مدارك‌ پيمان‌ براي‌ طرح‌هاي‌ تصفيه‌آب‌ و فاضلاب‌شهري‌

 

 

17        

149

آبان 74

اسفند 76

9

پوشش‌ جدار لوله‌هاي‌ فولادي‌ با ملات‌ ماسه‌ سيمان‌

173

1377

18        

151

دي 74

آبان 82

9

لوله‌هاي‌ فولادي‌ براي‌ آبرساني‌ و فاضلاب‌

6771 استاندارد ملي

1382

19        

158

اسفند 74

تير 79

9

پوشش‌ جدار لوله‌ها و اتصالات‌ فولادي‌ با مواد ‌قير نفتي‌ يا قطران‌ ذغال‌ سنگي‌

210

1379

20        

160

مرداد 75

خرداد 77

5-3

راهنماي‌ بهره‌برداري‌ و نگهداري‌ واحدهاي‌ تصفيه‌خانه‌ آب

177

1377

21        

170

دي 75

اسفند 76

9

لوله‌هاي‌ بتني‌ مسلح‌ تحت‌ فشار و بدون‌ استوانه‌ فولادي‌

 

 

22        

178

اسفند 75

شهريور 77

5-3

راهنماي‌ كنترل‌ كيفيت‌ در مراحل‌ مختلف‌ تصفيه‌ آب‌ آشاميدني

179

1377

23        

194

آبان 76

بهمن 78

9

پوشش‌ پلي‌اتيلني‌ لوله‌ها و اتصالات‌ فولادي

204

1379

24        

217

اسفند 78

بهمن 83

9

راهنماي حفاظت‌ كاتدي‌ خطوط لوله‌ و سازه‌هاي فولادي

311

1384

25        

218

اسفند 77

خرذاذ81

5-2

فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجيهي) طرح‌هاي آبرساني شهري*

 

 

26        

225

آذر 78

مهر 80

5-4

راهنماي‌ نشت‌يابي‌ و جلوگيري‌ از تلفات‌ آب‌ در تأسيسات‌ آبرساني‌ شهري

241

1380

27        

249

بهمن 80

خرداد 83

5-2

جزئيات تيپ خطوط انتقال و شبكه‌هاي آب و فاضلاب

291

1383

28        

268

مهر 82

مهر 85

5- 3

دستورالعمل شست و شو و گندزدايي شبكه‌هاي آبرساني

 

 

29        

271

آبان 82

فروردين 84

5-1

دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه‌خانه‌هاي آب

318

1384

30        

275

اسفند 82

تير 84

9

آماده‌سازي و تميز كاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش

306

1384

31        

293

آذر 84

آذر86

5

راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه‌خانه‌هاي آب

436

1388

32        

294

دي 84

اسفند88

5

راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره‌برداري از آنها

529

1389

33        

300

شهريور 85

دي87

5

راهنماي طراحي تلمبه خانه‌هاي آب

470

1388

34        

305

آذر 85

آبان 86

9

لوله‌هاي بتني پيش‌تنيده تحت فشار - با استوانه فولادي و بدون استوانه فولادي، شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص ميلگرد‌هاي فولادي پيش‌تنيدگي براي لوله‌ها - ويژگي‌ها

9375

استاندارد ملي

1386

35        

308

اسفند85

فروردين89

5-1

راهنماي شناخت و بررسي عوامل موثر در آب به حساب نيامده و راهكارهاي كاهش آن

556

1390

36        

324

ارديبهشت87

ارديبهشت89

5

فهرست خدمات طرح‌هاي آبرساني مراحل (طراحی پایه و طراحی تفصیلی)

566

1391

37        

325

خرداد87

دی88

5

دستورالعمل انتخاب و طراحي تجهيزات كنترل ضربه قوچ در تاسيسات آبرساني شهري

517

1388

38        

1- 342

خرداد88

دي89

9

لوله‌هاي بتني مسلح تحت فشار بدون استوانه فولادي و اتصالات و متعلقات

13110 استاندارد ملي

1389

39        

2- 342

خرداد88

دي89

9

الزامات كلي لوله‌هاي بتني تحت فشار كامل اتصالات و متعلقات

13111 استاندارد ملي

1389

40        

354

بهمن88

ارديبهشت89

5

آب آشامیدنی- ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی

1053 استاندارد ملي (تجديد نظر پنجم)

1389

41        

364

مهر89

 

5

دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداري تجهيزات اندازه‌گيري حجم آب مصرفي (كنتور) بر روي شبكه‌هاي آب شرب

 

 

42        

376

خرداد 90

ارديبهشت 91

5

راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از مخازن آب شهري (بازنگري اول)

137-1

1391

43        

380

تير 90

بهمن 91

5

ضوابط طراحي سامانه‌هاي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي

1 r-3-117

1392

* استاندارد 324 تكميل شده اين استاندارد مي‌باشد

نشريه 133 هم در آمار كميته آب و هم در آمار كميته فاضلاب وجود دارد.

 

ليست نشريات كميته (آب )

رديف

شماره نشريه

تاريخ انتشار

موضوع

1    

43

خرداد 66

بررسي‌ وضعيت‌ كلرزني‌ آب‌ مشروب‌ در كشور

2    

59

مهر 67

تجهيزات‌ كلرزني‌

3    

102

تير 71

مباني‌ طراحي‌ و ساخت‌ دريچه‌هاي‌ كشويي‌

 
2890 :تعداد بازدید
1392/06/25 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 9 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 20 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 57925 تعداد کاربران بر خط 1 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal