۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر
Englisharrow
مرکز_تحقیقات_و_خودکفایی
height=10 height=10
height=25 فهرست استانداردهای مهندسی رودخانه height=25
 

فهرست استانداردها و پيش نويس استانداردها (مهندسي رودخانه)

رديف

شماره ‌استاندارد داخلي

تاريخ انتشار پيش نويس استاندارد

تاريخ ‌انتشار

استاندارد داخلي

شماره كميته

موضوع

شماره‌سازمان مديريت‌ ‌و برنامه‌ريزي

سال انتشار

1           

13

مهر 66

شهريور 79

14-1

برنامه‌ريزي‌ آزمايش‌هاي رسوب

222

1380

2           

15

مهر 66

بهمن 78

14-1

راهنماي‌تعيين‌ غلظت نمونه‌هاي رسوبات معلق رودخانه‌ها

205

1379

3           

17

مهر 66

مرداد 82

14-1

راهنماي آزمايش‌هاي دانه‌بندي رسوب

269

1382

4           

54

شهريور 67

آذر 75

14-1

راهنماي‌ تعيين‌ منحني‌ دبي‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اينشتين ـ بارباروسا

156

1375

5           

56

مهر 67

شهريور 81

14-1

راهنماي‌ تعيين‌ بار كل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انيشتين و كلبي

273

1383

6           

120

اسفند 72

خرداد 78

2

فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسايي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌

190

1378

7           

139

تير 74

خرداد 78

2

فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجيهي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌

191

1378

8           

152

اسفند 74

خرداد 78

2

فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحي‌ تفصيلي‌ (مرحله دو) طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌

192

1378

9           

186

تير 76

شهريور 79

14-1

تعيين‌ بار بستر به‌ روش‌ ماير - پيترومولر (در مطالعات رسوب)

220

1380

10        

188

مرداد 76

شهريور 79

14-1

تعيين‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزيع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها

221

1380

11        

193

آبان 76

آبان 79

2

فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌

226

1380

90

18233 (استاندارد ملي)

12        

205

اسفند 76

مرداد 79

2

راهنماي‌ طراحي‌، ساخت‌ و نگهداري‌ گوره‌ها

214

1380

13        

213

اسفند 77

شهريور 80

2

راهنماي‌ مهار سيلاب‌ رودخانه(روشهاي سازه اي)

242

1380

14        

227

دي 78

مهر 80

14-1

‌ فرسايش‌ و رسوبگذاري‌ در محدوده‌ آبشكن‌ها

248

1381

15        

239

ارديبهشت 80

مهر 81

14-1

راهنماي‌ تعيين‌ عمق‌ فرسايش‌ و روش‌هاي‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پايه‌هاي‌ پل

260

1381

16        

241

مرداد 80

ارديبهشت 83

2

راهنماي‌ تعيين‌دوره بازگشت سيلاب‌ طراحي‌ براي‌ كارهاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌

316

1384

17        

251

تير 81

آبان 82

2

شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه يا مسيل

276

1389

18        

264

شهريور 82

مرداد 84

2

راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش‌ها در كارهاي مهندسي رودخانه

332

1385

19        

265

شهريور 82

بهمن 84

2

راهنماي عمليات صحرايي، نمونه‌برداري مواد رسوبي رودخانه‌ها و مخازن سدها

349

1386

20        

269

مهر 82

بهمن 1383

2

راهنماي پهنه‌بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها

307

1384

21        

272

آذر 82

شهريور 84

2

راهنماي برداشت مصالح رودخانه‌اي

336

1385

22        

281

آبان 83

تير 84

2

فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌اي

329

1385

90

13824 (استاندارد ملي)

23        

288

تير84

اسفند85

2

راهنماي مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه‌ها

383

1386

24        

296

ارديبهشت 85

 

2

راهنماي ارزيابي خسارت سيلاب

 

 

25        

307

دي 85

آذر88

2

راهنماي آبگيري از رودخانه و حفاظت آن

509

1388

26        

310

ارديبهشت 86

آذر88

2

راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري ديوارهاي سيل‌بند

518

1388

27        

311

ارديبهشت 86

دی88

2

راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري آبشكن‌هاي رودخانه‌اي

516

1388

28        

314

تير 86

ارديبهشت 91

2

راهنماي مطالعات ريخت شناسي رودخانه‌ها

592

1391

29        

315

تير 86

بهمن88

2

راهنماي طراحي ساخت و بهره‌برداري سامانه‌هاي انحراف سيلاب

527

1391

30        

317

آبان 86

اسفند89

2

فهرست خدمات كارهاي مهار سيلاب

480

1390

31        

318

آبان 86

آذر89

2

راهنماي روش‌هاي محاسبه آبشستگي موضعي

549

1390

32        

320

دي  86

بهمن 90

2

راهنماي كاربرد مدل‌هاي رياضي و فيزيكي در مطالعات مهندسي و ساماندهي رودخانه

584

1391

33        

331

بهمن87

خرداد 90

2

راهنماي تعيين ضريب زبري هيدروليكي رودخانه‌ها

 

 

34        

343

خرداد88

تير89

2

راهنماي مطالعات تعيين حريم سواحل درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها و خورها

534

1389

35        

347

شهريور88

مهر 90

2

راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پيش‌بيني و هشدار سیل

583

1391

36        

350

آدر88

شهريور 90

2

راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها

598

1391

37        

355

بهمن88

ارديبهشت 91

2

راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر

590

1391

38        

356

اسفند88

اسفند89

2

فهرست خدمات تعيين حد بستر و حريم تالاب‌ها و درياچه‌ها

578

1391

39        

360

ارديبهشت89

 

2

مشخصات فني عمومي كارهاي مهندسي رودخانه

 

 

40        

362

تير89

تير 90

2

راهنماي مطالعات ريخت‌شناسي دلتاها

562

1390

41        

363

مرداد89

مرداد 91

2

راهنماي مطالعات رودخانه‌هاي مخروط افكنه‌اي

593

1391

42        

366

مهر89

مرداد 92

2

راهنماي شكل هندسي مقطع و راستاي رودخانه

 

 

43        

377

خرداد 90

دي 91

2

راهنماي طراحي و اجراي سازه‌اي حفاظت سواحل

629

1392

44        

390

بهمن 90

 

2

دستورالعمل مديريت پيشگيري و بحران حوادث آلودگي‌هاي نفتي رودخانه‌ها و درياچه‌ها

 

 

45        

408

شهريور 92

 

2

دستورالعمل تهيه گزارش فني سيلاب

 

 

 


فهرست نشريات كميته ( مهندسي رودخانه)

رديف

شماره نشريه

تاريخ انتشار

موضوع

1    

24

مرداد64

فهرست خدمات مرحله شناسايي رسوب سنجي و رسوب شناسي در مخازن سدهاي در دست بهره برداري

2    

42

آبان66

راهنماي‌ آزمايش‌ تعيين‌ حدود اتربرگ‌

3    

136

مرداد80

راهنماي تعيين آبشستگي در سازه هاي مهم هيدروليكي

4    

140

مهر81

اندازه‌گيري و بررسي خطا ها در نمونه برداري بار معلق و بار بستر

5    

144

تير84

راهنماي روشهاي رسوبگيري در آبگيرها

6    

145

خرداد 82

چكيده برخي از استانداردهاي بين‌المللي مرتبط با مهندسي رودخانه

7    

146

اسفند83

راهنماي ادوات نمونه‌برداري بار رسوبي رودخانه‌ها

8    

149

دي83

راهنماي مهار فرسايش و حفاظت رودخانه‌ها

 
1849 :تعداد بازدید
1392/06/25 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 9 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 20 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 57925 تعداد کاربران بر خط 0 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal